Sunday, February 1, 2009

Mga maling gunita sa Hunyo 12, 1898

Isandaan at siyam na taong mahigit na ang lumilipas ng diumano'y ideklara ni Heneral Emilio Aguinaldo ang ating kasarinlan mula sa mapang-aping mga kamay ng mga mananakop na kastila. Isang siglo at kulang isang dekada ng mga kulang at maling paniniwala sa Hunyo 12, 1898. Isang bagay na dapat binigyang linaw sa mahabang panahon. Mga bagay na kasama sa historya na kailangang bigyan liwanag sa matagal na pagkakakulong ng mga ito sa paniniwalang nilinang sa ating mga kaisipan, mga bagay na umikot sa labas at loob ng tahanan ng ating unang presidente Hen. Emilio Aguinaldo ng araw na bumitaw tayo matapos ang ilang siglong pagkakapit sa mga kastila.

Ang Balkonahe sa Aguinaldo Shrine.

Ang balkonaheng tampok sa halos taon-taong selebrasyon ng "Araw ng Kalayaan" tuwing Hunyo 12, 1898, ay hindi ang mismong lugar ng pinagwagaywayan ni Heneral Emilio Aguinaldo ng ating bandila.

Taong 1919, dalawampu't isang taong na ang nakakalipas ng ideklara ang araw ng kalayaan, ng idagdag sa nasabing bahay ang balkonahe. Bagkus, sa dating bintanang pinagdugtungan ng nasabing balkonahe ang tamang lugar kung saan ang pagwawagayway ni Heneral Emilio Aguinaldo ng bandila ay naganap.


Hunyo 12, 1898, Hindi inaasahang deklarasyon ng kalayaan?

Hindi biglaan ang nasabing deklarasyon ng ating kalayaan. Isang linggong preparasyon ang nasabing proklamasyon. Hunyo asinko pa lamang ng ipaalam ni Heneral Emilio Aguinaldo sa ibang mga lider probinsya ang nakaakmang kalayaan. Kaya naman kumpleto ang mga delegasyon ng walong probinsya(na sumasagisag sa walong sinag ng araw ng ating bandila.)


Tuluyan na bang nakalaya sa Espanya ang Pilipinas noong June 12, 1898?

Hindi. Nakamit lang ang pagkakaisa at kalayaan ng Pilipinas noong August 1, 1898, ng magkaisa at sumangayon ang iba pang probinsya at bayan sa diktadurang pamamahala ni Hen. Emilio Aguinaldo.


Hunyo 12, 1896, unang winagayway at lumantad sa paningin ng mga pilipino ang bandila ng Pilipinas.


Ang bandilang ginawa sa Hongkong nina Marcela Agoncillo at ng anak niyang si Lorena sa tulong ng pamangkin ni Jose Rizal na si Delfina Herbosa ay unang winagayway at ginamit sa isang labanan sa Alapan noong Mayo 28, 1898, bago pa man ang deklarasyon ng ating kalayaan.

Ang Mayo 28, 1898 ay pinagdiriwang natin taon-taon bilang "National Flag Day."


Ang hindi malilimutang deklarasyon ng kalayaan ni Hen. Emilio Aguinaldo.


Taliwas sa ating mga pagkakaalam, ang kalayaan ng Pilipinas ay hindi dineklara at binasa ni Hen. Emilio Aguinaldo sa kanyang balkonahe(na wala naman noon) noong Hunyo 12, 1898 na siya din mismo ang nagsulat.

Si Ambrosio Rianzares-Bautista ang siyang tunay na nagsulat at nagdeklara(bumasa) ng ating kalayaan noong Hunyo 12, 1898 sa gitnang bintana ng tahanan ni Hen. Emilio Aguinaldo. Si Ambrosio Bautista ang tumatayong tagapayo ni Hen. Emilio Aguinaldo noong panahong iyon. Si Hen. Aguinaldo naman ang siyang nagwagayway ng bandila ng Pilipinas habang tinutugtog ng Banda Matanda ang Lupang Hinirang.


Umaga ng Hunyo 12, 1898 ng basahin ang proklamasyon ng ating kalayaan.

Hapon at hindi umaga binasa ang deklarasyon ng ating kalayaan sa bintana ni Heneral Emilio Aguinaldo.

Ang inaasahang maagang deklarasyon ay napalitan ng hapon matapos na tanghaliin(Pilipino time) ng dating ang ibang delegasyong galing ibang probinsya(kahit Hunyo 5 pa pinamigay ang imbitasyon). Ang proklamasyon ay tinatayang nangyari sa pagitan ng ikaapat at ikalima ng hapon.

No comments:

Post a Comment